nazwozić

nazwozić
nazwozić
pf.
-żę -zisz
1. (= przywieźć dokądś) bring.
2. (z góry na dół) take down.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • nazwozić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, nazwozićwożę, nazwozićzi, nazwozićwóź || nazwozićwoź, nazwozićwożony {{/stl 8}}{{stl 7}} dużo czegoś zwieźć, zwiózłszy wiele czegoś, nagromadzić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nazwozić drewna na opał. Nazwozić gratów.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nazwozić — dk VIa, nazwozićzwożę, nazwozićzwozisz, nazwozićzwoź a. nazwozićzwóź, nazwozićził, nazwozićzwożony «dużo czegoś zwieść, zwiózłszy wiele czegoś nagromadzić» Nazwozić cegieł na budowę. Nazwozić upominków z podróży …   Słownik języka polskiego

  • naprzywozić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, naprzywozićwożę, naprzywozićzi, naprzywozićwoź || naprzywozićwóź, naprzywozićwożony {{/stl 8}}{{stl 7}} przywieźć wiele czegoś (także zbyt wiele); przywożąc, zgromadzić dużo czegoś w jednym miejscu; nazwozić :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”